Hoe werken de zonneboilers van Remeha?

Hoe werken de zonneboilers van Remeha?

Zonneboilers zijn verwarmingstoestellen die de warmte van de zon gebruiken om warm water te genereren. Dit warm water kan gebruikt worden voor woningverwarming, maar ook voor sanitair warm water.

Zonneboilers zijn dus een heel energiezuinig en milieuvriendelijk alternatief voor klassieke woningverwarming of boilers, die werken op aardgas of stookolie. Er vindt immers geen verbranding of uitstoot plaats.

De zonnecollectoren

La chaleur du soleil est captée à l’aide de capteurs solaires installés sur le toit. Ceux-ci sont parfois confondus avec des panneaux solaires. Ils présentent en effet un aspect similaire, mais il y a une différence en production. Les panneaux solaires sont placés dans le but de générer de l’électricité, tandis que les capteurs solaires recueillent la chaleur du soleil pour générer de l’eau chaude.

De warmte van de zon wordt opgevangen via zonnecollectoren die op het dak liggen. Deze zonnecollectoren worden wel eens verward met zonnepanelen. Ze zien er immers gelijkaardig uit, maar er is een verschil in output. Zonnepanelen worden geplaatst met de bedoeling om elektriciteit op te wekken, terwijl zonnecollectoren de warmte van de zon opvangen om warm water te genereren.

Ook de Remeha C250 zonnecollectoren zien er uit als zonnepanelen, maar zijn dus ontwikkeld om de warmte van de zon op te vangen met de bedoeling om warm water te genereren. De Remeha C250 bestaat uit een vlakke absorptieplaat met daarrond een kader van antracietkleurige aluminiumprofielen.

Esthetisch zijn deze zonnecollectoren perfect te combineren met elk type dakbedekking. Ze kunnen zowel horizontaal (H) als verticaal (V) geplaatst worden. Qua plaatsing zijn er met de Remeha C250 verschillende opties mogelijk. De zonnecollectoren kunnen zowel op een schuin dak als op een plat dak gemonteerd worden. Bovendien bestaat zelfs de mogelijkheid om de zonnecollectoren van Remeha in het dak zelf te integreren, wat op esthetisch vlak een zeer mooi resultaat geeft.

In de C250 zonnecollectoren lopen koperen leidingen met daarin een glycolwatermengsel. Het gebruik van glycolwater in zonnecollectoren is heel interessant aangezien de kans op bevriezing veel kleiner wordt. De leidingen zijn in koper omdat dit een goede warmtegeleider is. Het glycolwatermengsel zal hierdoor veel sneller opwarmen.

[us_image image=”1424″]

De zonneboiler

Nadat het glycolwater in de zonnecollectoren is opgewarmd, wordt het water naar de zonneboiler gepompt. De zonneboiler is het toestel waar het sanitair water wordt opgeslagen voor gebruik.

In de zonneboiler bevindt zich een warmtewisselaar waar het glycolwatermengsel haar warmte afgeeft aan het sanitair water. Hierdoor wordt het sanitair water opgewarmd en is het klaar voor gebruik. Om het water in de boiler warm te houden, wordt de zonneboiler voorzien van een isolatielaag.

[us_image image=”1425″]

Hoeveel water in de boiler wordt opgeslagen, hangt af van het type zonneboiler. De Remeha Si C-2S is bijvoorbeeld verkrijgbaar met een capaciteit van 200 liter tot 500 liter. Ook de RemaSol is beschikbaar in verschillende capaciteiten.

Uiteraard moet de capaciteit best worden afgestemd op het dagelijkse waterverbruik. Het volume van de zonneboiler, bepaalt het sanitair warm water comfort.  Hoe groter het vat, hoe meer warm water je kan tappen.

Een zonneboiler kan tot 60% van je warm waterbehoefte voorzien. Voor de echt koude wintermaanden en perioden met weinig zon, moet nog steeds een beroep gedaan worden op een klassieke verwarmingsketel. Daarom zijn al onze zonneboilers aan te sluiten op een verwarmingsketel, zoals de Remeha Tzerra ACE of de Remeha Calenta ACE.

Het zonnestation zorgt ervoor dat het glycolwater bij zonneschijn wordt rondgepompt tussen de zonnecollectoren en de warmtewisselaar in de zonneboiler.  De slimme regeling houdt ook de temperatuur van het warm water in de gaten.  Zodra het vat op temperatuur is, stopt de pomp.

Conclusie

Met een zonneboiler van Remeha kan je dus op een energiezuinige en milieuvriendelijke manier warm water genereren voor woningverwarming of sanitair. Een zonneboiler gaat tot 60% een alternatief vormen op warm water productie met je bestaande verwarmingsketel en het zal je energiefactuur drastisch doen dalen.

Hoe kan Remeha u helpen bij het verkleinen van uw ecologische voetafdruk?

Hoe kan Remeha u helpen bij het verkleinen van uw ecologische voetafdruk?

Klimaat is de laatste maanden een thema geworden dat voortdurend in the picture staat. De verschillende klimaatbetogingen drukken ons met de neus op de feiten, en maken ons ervan bewust dat we dringend anders moeten gaan leven om de Aarde ook in de toekomst leefbaar te houden.

Eén van die begrippen die in dat opzicht vaak gebruikt wordt, is de ecologische voetafdruk. Dit is een getal dat weergeeft hoeveel oppervlakte productieve grond en water we nodig hebben om onze levensstijl te handhaven. Hoeveel oppervlakte Aarde hebben we nodig om ons consumptieniveau te handhaven en onze afvalproductie te kunnen verwerken?

Indien we rekening houden met de totale oppervlakte van de Aarde en de totale wereldbevolking, dan zou elke persoon recht hebben op 2,1 hectare. Als je weet dat de voetafdruk van de gemiddelde Belg 5,1 hectare bedraagt, dan besef je dat we hier op grote voet leven.

Er zijn verschillende activiteiten en gewoontes die je ecologische voetafdruk kunnen vergroten of verkleinen. Typische voorbeelden zijn woon-werkverkeer, dagelijks waterverbruik, eetgewoontes en reisgewoontes.

Ook op vlak van woningverwarming kan je een invloed uitoefenen op je persoonlijke ecologische voetafdruk. Klassieke verwarmingsketels werken op basis van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en stookolie. Deze brandstoffen zijn uitputtelijk, en het veelvuldig gebruik ervan heeft dus een grote impact op het reservoir aan grondstoffen dat de Aarde ons biedt. Als deze grondstoffen verbruikt zijn, kunnen ze niet meer ontgonnen of hersteld worden.

Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft dus een negatieve impact op je ecologische voetafdruk. Hoe minder je ervan verbruikt, hoe beter je ecologische voetafdruk.

Condensatieketels

Net daarom is het belangrijk om ook op vlak van verwarmingsketels te kiezen voor zuinigheid en duurzaamheid. Daar kan Remeha u bij helpen! Onze condensatieketels zijn op zo’n manier ontworpen dat ze minder brandstoffen verbruiken dan oude verwarmingsketels, en daardoor zijn ze dus zuiniger. Het vervangen van uw oude ketel, verkleint uw voetafdruk.

Bij condensatieketels wordt, net zoals bij klassieke verwarmingsketels, water opgewarmd door verbrandingswarmte. Maar in plaats van de rook van die verbranding te laten afvoeren via de schoorsteen, zal de warmte in die rook opnieuw gebruikt worden om het water op te warmen. Je rendement zal hierdoor met enkele procenten stijgen.

[us_image image=”1418″]
[us_image image=”1419″ css=”.vc_custom_1562329439756{padding-top: 50px !important;}”]

Zonneboilers en warmtepompen

Maar Remeha laat je toe nog een stap verder te gaan. Via een warmtepomp of een zonneboiler kan je een deel van je verwarmingsbehoeften opvangen via groene energie. Zonneboilers en warmtepompen maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals de buitenlucht, de warmte van de zon en de warmte in de aardbodem. Zolang deze energiebronnen veelvuldig aanwezig zijn, kunnen ze voor een groot deel voorzien in je verwarmingsbehoeften.

Zonneboilers en warmtepompen zullen niet voor de 100% je oude verwarmingsketel kunnen vervangen, maar zullen wel kunnen dienen als mooie aanvulling. Op deze manier zal je met een zonneboiler tot 60% kunnen besparen op fossiele brandstoffen, wat je ecologische voetafdruk alweer een beetje kleiner maakt.

eTwist

Ook wie een bestaande verwarmingsketel heeft, en nog niet van plan is om een nieuwe ketel te plaatsen, kan nog steeds besparen op fossiele brandstoffen met de hulp van Remeha. De eTwist van Remeha is een slimme thermostaat die je helpt om energie te besparen.

Zo geeft de Remeha eTwist je inzicht in je dagelijkse energieverbruik, waardoor je bewuster omspringt met je verwarmingsketel. Bovendien kan je via de eTwist je verwarmingsketel vanop afstand bedienen, door gebruik te maken van de app. Hierdoor kan je je verwarming alsnog lager zetten indien je dit vergeten bent vooraleer je thuis vertrok.

Verklein je ecologische voetafdruk met Remeha

Remeha biedt je verschillende oplossingen aan om je ecologische voetafdruk te verlagen. Door minder aardgas of stookolie te verbruiken, of door gewoon bewuster om te gaan met je energie, kan ook jij je steentje bijdragen aan een leefbare planeet.

Onderhoud van uw gasketel? Wat zijn uw verplichtingen?

Onderhoud van uw gasketel? Wat zijn uw verplichtingen?

Net zoals bij een auto, is het verstandig om geregeld een gasketel of stookolieketel te laten onderhouden. Meer zelfs, het is wettelijk verplicht. En dat is maar goed ook, want het onderhoud van een gasketel of stookolieketel is niet iets waar je licht over gaat.

Waarom is een onderhoud nodig?

Je auto onderhouden doe je om ervoor te zorgen dat je niet plots een klapband krijgt, of om ervoor te zorgen dat je niet plots ergens in panne valt. Hetzelfde geldt voor je gasketel. Wil je dat je gasketel goed blijft functioneren, dan is het noodzakelijk om tweejaarlijks een onderhoudsbeurt te voorzien. Voor een stookolieketel is zelfs een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan te raden. In sommige delen van ons land is dit zelfs verplicht. (Opgepast: de frequenties voor de verplichte onderhoudsbeurt voor stookolieketels zijn verschillend al naargelang het gewest).

Het onderhoud van je gasketel heeft verschillende voordelen:

  • Een technicus zal er tijdens het onderhoud voor zorgen dat je gasketel goed blijft afgesteld. Dit zorgt er dan weer voor dat je minder energie verbruikt, en dat je minder CO2 uitstoot.
  • Een gasketel die goed is afgesteld, zal langer meegaan. Dit betekent uiteraard dat je minder snel een nieuwe gasketel moet kopen, wat je geld doet besparen.
  • Door je gasketel regelmatig te onderhouden, zal je mogelijke defecten proactief opsporen. Dit voorkomt dat je op een dag plots letterlijk in de kou zit.
  • Niet alleen defecten worden proactief opgespoord. Ook ronduit gevaarlijke situaties worden op tijd gedetecteerd. Denk hierbij maar aan explosies of CO-vergiftiging.
  • Niet enkel controle van de ketel is belangrijk. Ook een controle van bijvoorbeeld het expansievat, ontluchten van radiatoren, controle van de rookgasafvoer, controle van de veiligheidsventielen, enz zijn minstens even belangrijk voor de levensduur.

Wat houdt een onderhoudsbeurt juist in?

Het tweejaarlijks onderhoud van een gasketel is wettelijk verplicht, en de overheid heeft de spelregels dan ook nauwkeurig vastgelegd. Tijdens een onderhoudsbeurt worden dan ook een vast aantal zaken gecontroleerd en uitgevoerd.

In eerste instantie wordt de gasketel gereinigd. Het gaat hier dan in de eerste plaats om de brander en andere essentiële onderdelen. Indien nodig wordt de brander ook opnieuw ingesteld.

Indien het zich opdringt, zullen bepaalde onderdelen die te lijden hebben onder slijtage vervangen worden.

De technicus zal tijdens de onderhoudsbeurt ook enkele metingen uitvoeren. Zo wordt ondermeer de rookafvoer en de uitstoot van de verbrandingsgassen gemeten.

Nadat het toestel volledig is gecontroleerd en de nodige metingen zijn uitgevoerd, zal de technicus een reinigingsattest en een verbrandingsattest opmaken. Dit document moet je bijhouden, aangezien het dient als bewijs dat je gasketel wel degelijk is gecontroleerd. Op het document staat ook de naam en het officiële erkenningsnummer van de technicus vermeld.

Wanneer is het onderhoud wettelijk verplicht?

We gaven al aan dat een tweejaarlijks onderhoud van de gasketel wettelijk verplicht is. Maar dit geldt enkel voor verwarmingstoestellen die dienen als centraal verwarmingssysteem in een woning.

Gaat het om een toestel dat dient als bijverwarming, dan valt dit niet onder de wettelijke tweejaarlijkse onderhoudsbeurt. Denkt hierbij maar aan haarden op gas, of andere individuele gasgestookte verwarmingstoestellen. Maar, voor je eigen veiligheid is het uiteraard wel aan te raden ook deze toestellen op regelmatige basis te laten nakijken, om gevaar op CO-vergiftiging en dergelijke te vermijden.